Inför försäljning

Bör man renovera inför en försäljning för att öka värdet på bostaden? Svaret är inte helt enkelt. Det beror delvis på vad som behöver renoveras i hemmet, om det finns projekt som inte är klara och hur renoverat hemmet är överlag. Generellt höjer en renovering bostadens värde men man får ställa investeringen i förhållande till eventuell vinst.

Öka bostadens värde

Att renovera bostaden innan den säljs ökar generellt bostadens värde. Är det större renoveringar så som kök, badrum eller uterum brukar värdeökningen bli större än investeringen. Detta eftersom många som köper hus ser det som en fördel att de själva inte behöver anlita hantverkare och leva i renoveringsprojektet.

Samtidigt ska man inte bara se på de stora renoveringarna utan även se på detaljer. Det är inte ovanligt att det finns halvfärdiga projekt i ett hem med allt från att det saknas några lister till att ett rum bara är till hälften tapetserat. Det är renoveringar som bör åtgärdas innan mäklaren tar bilder och sedan har visningar. Orsaken är att man annars förmedlar en bild av att det ”finns saker som måste åtgärdas” på huset. En fråga som ofta kommer upp hos köparen är även ”om det finns småsaker som inte är åtgärdade – finns det större saker som vi inte ser?”

Vad bör renoveras?

Enligt en undersökning av Hemnet är det läget som allra mest avgör värdet på en bostad. Det är även något som man kan påverka i ytterst i liten utsträckning. Visserligen går det att ta ner träd på gården för att skapa havsutsikt eller öppna ytor men bostaden ligger där den ligger.

Efter läget kom att renovering har skett i kök och badrum. Det är de två rum där renoveringarna kostar mest men även de renoveringar som höjer bostadens värde mest. Till viss del beror det på att många klarar av att tapetsera, byta golv m.m. på egen hand medan man måste ta in hantverkare för renovering i badrum och kök.

Är det ett högt pris som efterfrågas är det därmed dessa rum man bör fokusera på. Men det är viktigt att inte glömma bort helheten. Är köket toppmodernt medan resterande rum känns gammalmodiga är risken att helhetsintrycket faller rejält.

Viktigt med dokumentation

Oavsett om man själv genomfört renoveringen eller om man anlitat hantverkare är det viktigt med tydlig dokumentation. Detta gäller då främst när renoveringar sker i badrum, kök och andra våtutrymmen. Men även vid fönsterbyte och andra mer avancerade projekt. Det finns två tydliga fördelar med detta.

För det första är det bra att ha dokumentation om det skulle uppstå en försäkringsfråga. Försäkringsbolaget kräver att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt för att de ska ge ersättning. Genom att visa upp dokumentation kan man bevisa detta.

För det andra kan man visa upp köpare att arbetet utförts på ett korrekt sätt och att det ev. finns garantitid kvar på den utförda renoveringen. Det ger en viss säkerhet för köparen att risken att vattenskador eller liknande ska uppstå är liten.