Hantverkare

Behöver man anlita hantverkare när en renovering ska ske? Eller går det att renovera på egen hand? Det finns ingen lag som reglerar att hantverkare måste anlitas. Däremot finns det krav från försäkringsbolagen att arbetet måste vara ”fackmannamässigt genomfört” för att de ska betala ut ersättning i det fall en skada skulle uppkomma vid ett senare tillfälle. Om hantverkare ska anlitas eller inte handlar alltså helt om vilken kompetens och tid man har.

Välj rätt

Det finns några saker man bör tänka på för att välja rätt hantverkare och därmed öka chansen för att renoveringen blir helt korrekt utförd.

Auktorisering – Inom vissa branscher finns certifiering och auktorisering. Ett exempel är VVS-installatörer som kan vara auktoriserade. För att se om ett företag är auktoriserat kan man besöka Sakervatten.se där samtliga företag med auktorisering finns listade.

Försäkring – Det kan låta som en självklarhet att byggföretag ska ha försäkring. Men det finns några få undantag och genom att kontrollera att försäkring finns skapas en trygghet inför den dagen då oturen är framme.

Konsumentverkets svarta lista – På denna lista hamnar företag som väljer att inte följa Konsumentverkets råd efter att det uppstått en konflikt mellan företaget och en kund. Det betyder inte att företaget agerat olagligt men genom att inte anlita dessa ökar man chansen att bli nöjd.

ROT-avdrag

ROT-avdraget innebär att 30% av arbetskostnaden får dras av via detta skatteavdrag. Detta upp till en summa av 50 000 kr per år och person. Om det bor flera personer i samma bostad kan ROT-avdrag genomföras av flera personer på ett och samma byggprojekt.

Däremot är det enbart arbetskostnaden som avdrag får göras på. Det ska därför tydligt framgå på fakturan hur mycket som är arbetskostnad, hur mycket som är materialkostnad och hur stor del som ROT-avdraget är på.

Som privatperson kan man logga in på Skatteverkets hemsida och se hur stor del av ROT-avdraget man använt. Kom ihåg att detta är ett skatteavdrag och att man därmed måste betalat skatt för att avdraget ska gå att genomföra. Skulle en byggfirma dra av ROT-avdraget på en faktura och det sedan framkommer att personen inte har rätt till avdraget är det privatpersonen som blir betalningsskyldig till Skatteverket.

Renovera själv

Som nämnts i inledning finns ingen lag som säger att man inte får renovera själv. Så länge man har kunskapen och tiden kan man spara en hel del på att genomföra arbetet på egen hand. Är det enklare arbeten så som tapetsering, målning eller spackling kan det vara ett trevligt tidsfördriv.

Har man däremot behov av att renovera badrummet, ventilationen eller liknande mer avancerade projekt bör man starkt överväga att ta in ett företag. Detta utifrån två perspektiv. För det första är man säkrare på att renoveringen sker efter de gällande branschnormer som finns. Detta bör även framgå i de intyg som lämnas av företaget efter att renoveringen är klar. För det andra följer det alltid med en relativt lång garantitid. Renoverar man själv finns stora summor att spara – men utan garanti och ett försäkringsbolag som eventuellt inte betalar ut försäkringen kan det bli mycket dyrt.