Finansiering

När en större renovering ska ske av en villa behöver man ta ställning till hur renoveringen ska finansieras. Vissa renoveringar är planerade flera år i förväg och då kan det funnits möjlighet att spara ihop kapitalet. Men renoveringsbehovet kan lika gärna uppkomma mycket plötsligt varpå ett lån kan vara en finansieringsväg. Vilken sparform som är bäst eller vilket lån man bör prioritera beror främst på när renoveringen ska ske och vilka ekonomiska förutsättningar man har.

Utöka bolånet

De som har sin villa belånad till mindre än 85% kan utöka bolånet till denna nivå. Fördelen med ett utökat bolånet är att man får en riktigt låg ränta  i förhållande till andra låneformer. Det finns däremot en stor nackdel som man bör vara medveten om. I det fall som bolånet utökas kallas detta för ett ”tilläggslån”. Detta lån kan påverka amorteringskravet för hela bolånet.

Som villaägare har man två val. Antingen väljer man att tilläggslånet ska vara ett separat lån på bostaden. I detta fall måste detta hela lånet vara återbetalt på tio år. Det blir alltså ett relativt hårt amorteringskrav som kan skapa en hög månadskostnad.

Det andra alternativet är att välja att det nya lånet ska ”bakas ihop” med tidigare bolån. Det gör även att belåningsgraden ökar. Om lånet får en belåningsgrad på över 50% måste amortering ske med 1% varje år och om belåningsgraden är över 70% måste 2% amorteras.

Detta skapar alltså en risk att ett utökat bolån kan skapa ett amorteringskrav som inte tidigare fanns på lånet.

Renoveringslån

Det finns ett flertal långivare i Sverige som marknadsför så kallade ”renoveringslån”. Det är lån där ingen direkt säkerhet behövs för att lånet ska beviljas. Långivarna ser på låntagarens ekonomiska situation och avgör hur stort belopp som får lånas samt vilken räntenivå som erbjuds. Det överlägset vanligaste är att det är individuell räntesats vilket alltså betyder att räntan avgörs av ett flertal faktorer. Som mest gick det år 2017 att låna 500 000 kr via dessa lån.

Då dessa renoveringslån är utan säkerhet är det alltså exakt samma sak som ett privatlån. För att få så låg räntekostnad som möjligt är det en rekommendation att jämföra ett flertal olika lånegivare, detta oavsett om de kallar lånet för renoveringslån, privatlån, blancolån eller ”lån utan säkerhet”. Det är trots allt exakt samma låneform.

Sparande

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det absolut bäst att spara ihop till renoveringen. Vilken sparform som är bäst beror främst på vilket sparperspektiv man har. Ett sparande för mindre löpande renoveringar bör finnas på ett sparkonto med fria uttag. Man ska snabbt, och utan avgift, kunna ta ut pengarna när de behövs. Visserligen är avkastningen på dessa konton generellt lågt men genom att vända sig till nischbanker går det att få något bättre räntenivåer. Se bara till att pengarna innefattas av den statliga insättningsgarantin.

Om man spar på några års sikt kan pengarna istället bindas på sparkonton vilket gör att avkastningen blir lite högre. Är det ett sparande på över 10 år kan även fonder eller aktier vara ett alternativ. I detta fall är det en rekommendation att minska på aktieinnehavet och öka på räntebärande papper varje år man närmar sig renoveringstillfället. Detta för att minska risken att man måste sälja aktier/fonder precis när de är som lägst.